Условия за ползване

Добре дошли в специализирания сайт за зимни продукти SNOWRACE.NET! Моля, прочетете Условията за ползване на сайта, описани на по-долу, защото достъпът/посещението до този сайт е обект на тези условия, включва изричното ви съгласие с тях и представлява пълно споразумение между страните.

ИБИЗО ООД, като създател/собственик/управител на сайта SNOWRACE.NET, си запазва правото си да променя и коригира съдържанието, Правилата за поверителност и Условията за ползване на този сайт по всяко време, без предварително известие. Поради тази причина Ви съветваме да посещавате възможно най-често тази секция и да проверявате условията и правилата, с които сте се съгласили.

 

I. Общи положения

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ИБИЗО ООД, като собственик на електронния магазин SNOWRACE.NET, предоставя услуги на потребителите/клиентите (наричан Потребител) си посредством Интернет магазина SNOWRACE.NET. Тези условия обвързват всички потребители. С отбелязване на чек бокс (при доброволна регистрация или заявление за покупка на нерегистрирани потребители)до полето с лейбъл "Запознах се и съм съгласен с Условия за ползване", потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Условия за ползване. 

2. Идентифициране на Потребител с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Условия за ползване, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на SNOWRACE.NET, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на SNOWRACE.NET не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.

4. След кликане на бутона "Потвърдете поръчката", потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в Количката (елемент от сайта, в който се съхранява информация за добавените от Потребител продукти)?. Това действие има правно обвързваща сила. Потребителят получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката или при потвърждението е сключен Договор?

5. Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Търговецът  уведомява Потребителят за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителят електронен адрес или на посочения телефонен номер. 

6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.


II. Доставка

8. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителят  или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

8а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

8б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Потребителя стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, 
Потребителят може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

9. Срокът за доставка е от 1 до 10 дни. Продуктът се заплаща при получаването му. Пратките се получават от понеделник до петък между 09.00 до 19.00 часа, а в събота до 14.00 часа. Възползвайте се и уговорете доставка в удобен за вас час (заплаща се допълнително).

10. За поръчки над 50 лв. доставката е безплатна, а За поръчки под 50 лв. такса доставка в размер на 4.99 лв.

 

III. Връщане на закупен от SNOWRACER.NET продукт

11. SNOWRACE.NET ще вземе под внимание 100% от рекламациите, и при основателна причина ще вземе необходимите мерки в полза на клиента, спазвайки всяка буква на Закона за защита на потребителите: да не е ползвана; ако е разпечатана, опаковката да бъде запазена в търговския си вид; да не е с нарушен търговски вид; при всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителите.

11а. При дефект, открит непосредствено след получаването на стоката транспортните разходи и в двете посоки са за сметка на Автора.

11б. При заменяне и връщане на стока транспортните разходи са за сметка на клиента.

11в. При гаранционно обслужване и ремонт транспортните разходи в едната посока са за сметка на Автора, а връщането е за сметка на клиента.

 

IV. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

12. ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя или доставчика на стоката. 

 

V. ЦЕНИ

13. Цените, посочени на сайта не/включват опаковане и транспортиране до места извън България. Транспортът в рамките на страната за поръчки над 50 лв. е безплатен. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

14. Потребителят има възможност да разглежда и да поръчва (със или без регистрация) обявените стоки на Интернет магазина SNOWRACE.NET.

15. Потребителят има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

16. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

17. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си, ако не е изрично опоменато, че е безплатна,  според обявеният начин на страницата SNOWRACE.NET.

18.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите: 

•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; 
•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•    да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от ИБИЗО ООД услуги; 
•    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 
•    да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; 
•    да не извършва злоумишлени действия; 
•    да обезщети ТЪРГОВЕЦА  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез SNOWRACE.NET в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

18а.  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.


VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

19. ТЪРГОВЕЦА  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 

20. ТЪРГОВЕЦА  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на SNOWRACE.NET.  

21. ТЪРГОВЕЦА  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез SNOWRACE.NET.

21а. ТЪРГОВЕЦА  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 

22. ТЪРГОВЕЦЪТ  не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

23 ТЪРГОВЕЦА  има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

24. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес: office@snowrace.net ТЪРГОВЕЦА  събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА  ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 

25. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

26. ТЪРГОВЕЦА  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 

VIII. Защита на личните данни и обща информация, събирана от SNOWRACE.NET

27. Търговец гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. 

28. Търговец  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за регистрация и попълване на заявление за покупка на нерегистрирани потребители, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. 

29. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Търговецът  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

30. Търговец  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Търговец  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

31. В някои случаи Търговец  може да събира автоматично (т.е. не чрез доброволна регистрация и заявление за покупка на нерегистрирани потребители) техническа информация. Тя представлява, но не се ограничава до: вид на използвания интернет браузър; операционната система; име на хост домейн или име на домейн, от който потребителя се е свързал със SNOWRACE.NET.

 

IX. Законодателство

32. Условията за ползване са обект на Българското законодателство. В случай на спор, първа стъпка е обсъждане на приятелско споразумение, в рамките на 30-дневен срок от регистрацията в ИБИЗО ООД. Ако не бъде постигнато споразумение в рамките на гореспоменатия срок, ще бъде сезиран компетентен съд от същата административна структура, създала ИБИЗО ООД, съобразно българското законодателство.